นักลงทุนสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

"sustainable growth of broader vision"

ยินดีต้อนรับเข้าสู่

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2535 เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบการพัฒนาและดำเนินการดูแลระบบท่อส่งน้ำดิบสายหลักใน พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ครอบคลุม พื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา

รายงานปริมาณน้ำจำหน่าย

รายงาน
ประจำปี 2558

Stock
Today
EASTW

11.50

ราคาล่าสุด

-

เปลี่ยนแปลง

-%

(%) เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงเมื่อ
27/03/2560 16:36

อีเมล์รับข่าวสาร

หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์