ราคาหลักทรัพย์วันนี้

EASTW
10.90 THB อัพเดทเมื่อ: 11/12/2561 16:39
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.10 (-0.91%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
536,300
Chart Type
รายได้น้ำดิบ รายได้น้ำประปา รวมรายได้ EBITDA
Q2/2560 639.07 361.20 1045.26 636.36
Q3/2560 575.68 361.41 985.10 582.60
รายได้น้ำดิบ รายได้น้ำประปา รวมรายได้ EBITDA
2559 2696.43 1392.87 4295.73 2404.24
2560 2452.05 1422.75 4080.98 2347.33

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

2Q/2560
(ล้านบาท)
3Q/2560
(ล้านบาท)
2559
(ล้านบาท)
2560
(ล้านบาท)
รวมรายได้: ไม่รวมรายได้ค่าก่อสร้างภายใต้สัญญาสัมปทาน + เพิ่มเติม

รายงานปริมาณน้ำจำหน่าย

ข่าวสารล่าสุด

+ เพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2560

ดาวน์โหลด ชมออนไลน์

งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 3 ปี 2561

ดาวน์โหลด

MD&A ไตรมาสที่ 3 ปี 2561

ดาวน์โหลด

Factsheet ไตรมาส 3 ปี 2561

ดาวน์โหลด